Onderzoek

St Lyme, Aangenaam Log o webDe stichting zet zich in voor praktisch onderzoek naar de diagnose en behandeling van de ziekte van Lyme. Het budget dat binnen Nederland beschikbaar is voor onderzoek, hetgeen voor Lymepatiënten echt een verschil kan maken, schiet in onze ogen ernstig tekort. Daarom is fondsenwerving voor dergelijk onderzoek een zeer belangrijke doelstelling van ‘Stichting Lyme, Aangenaam’.

De stichting is in gesprek met onderzoekspartijen om vragen omtrent diagnostiek en behandeling beantwoord te krijgen, op een wetenschappelijk verantwoorde manier. De resultaten van onderzoek moeten aansluiting vinden bij de reguliere zorg, zodat patiëntenzorg in de toekomst weer voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking komt.

Wetenschappers op het gebied van de ziekte van Lyme, Borrelia en coïnfecties worden nadrukkelijk uitgenodigd om contact op te nemen met een daadkrachtig onderzoeksvoorstel. De stichting zal in overleg treden over de mogelijkheden tot financiële ondersteuning vanuit de stichting.